Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ajaleht Udmurt Dunne sai saja-aastaseks

10.02.2015

Udmurdimaal ilmuv udmurdikeelne ajaleht Udmurt Dunne tähistas oma sajandat sünnipäeva aktsiooniga, kus lehe töötajad moodustasid Ižkari keskväljakul suure arvu "100".

4. veebruaril 1915 ilmus lehe eelkäija Voinaõs' Ivor (Sõjateataja) esimene udmurdikeelne number, mis oli mõeldud udmurdi rahvusest sõdurite moraali tõstmiseks ja Vjatka kubermangu elanike teavitamiseks olukorrast esimese maailmasõja rinnetel.

Ajaleht Udmurt Dunne ('udmurdi maailm') ilmub neli korda nädalas kaheksal küljel. Selle tiraaž on 12 500 eksemplari. Leht kajastab Udmurdi vabariigis juhtuvat ning avaldab artikleid udmurtide ajaloost ja kultuurist. Peale Udmurtia levib ajaleht ka Baškortostanis ja Tatarstanis.

Ajalehe Udmurt Dunne töötajad arendavad aktiivset koostööd teiste soome-ugri piirkondade ajakirjanikega. Tänavu sai ajalehe kollektiiv udmurdi kultuuri edendamise eest Kuzebai Gerdi nimelise preemia.

Известия Удмуртской Республики: Флешмоб в честь 100-летия «Удмурт дунне» организовали в Ижевске