Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri eeposte päev 28.02 Obinitsas

28.02.2015

28. veebruaril – Kalevala päeval – tähistatakse soome-ugri kultuuripealinnas 2015 Obinitsas Seto Seltsimajas soome-ugri eeposte päeva.

SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015

Kava
11.45 tervituskohv
12.00 avamine, sissejuhatus
12.15–14.15 ettekanded
14.15–14.45 lõunasupp
14.45–16.45 ettekanded
16.45–17.00 kohvipaus
17.00–18.00 arutelukoosolek – eeposte päev sel sügisel
18.00 lauluõhtu
 

Ettekanded
Julia Kuprina. Mäemari eepose "Sipelgate pulm" lugu
Irina Orehhova. Udmurdi eepose tutvustus
Natalia Abrosimova. Ersa eepose "Mastorava" tutvustus
Natalia Ermakov. "Mastorava" eepos kui uue põlvkonna side esivanemate vaimse maailmaga
Hannu Oittinen. "Kalevala" kui soome kirjanduse tüvitekst
Ülle Kauksi. Kuis Pekost sai näidend
Paul Hagu. Seto eepostest
Ado Lintrop. Handi-mansi eepikast
Vasli Nikolajev. Mari eepose lugu


Korraldajad: SA Setu Kultuuri Fond, kontaktisik Rieka Hõrn, tel.+37256203374, rieka@setomaa.ee

Seto Ateljee-Galerii, kontaktisik Kauksi Ülle tel.+37256569079, kauksiylle@gmail.com

Osalemisest teatada 25. veebruariks 2015.

Osalustasu 10 eur, sisaldab 2 kohvipausi ja lõunasuppi.

Vajadusel korraldatakse majutus.
 


Eepost peetäs tiidläisi siäh rahvusõ kujonõmise ja edesikestmise jaost olulidsõst väehoitjast. Setodõl om alust uhkõ ollaq uma Peko pääle. Tuu om rahvusõ tiidmise man ka sjoo ilma aigu tiidäq lugu. Timmä luvvas õgä põlvkonnaga vahtsõst kas sis teatri vai ümbrejutustusõ kaudu. Kuis edesi. Kuis om eepoisigaq, kangõlaisigaq luuq tõisil hõimurahvil sjoo ilma aigu? Märgo sjood teemat Kalevala pääväl üles võtta ja illatsõl sügüsel ka pikemb tiidüskonverents kõrralda tull mi programmijuhil Hõrna Riekal suheldõn Kultuuripääliina tiitli peräst miika võistõlnu Karjala Külä Vuokkiniemi vedosnikõga. Om jo Karjala maailmakuulsa eeposõ „Kalevala“ sõnno sünnümaa. Karjala hõimuvedosnikõl oll hää miil, et teema iks üles võetas. Tegelikult om „Kalevala“ eeposõh ka seto mitu lugulaulu Lönnrothil üles korat ja sisse kirotõt.Free via Skype