Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Aktivistid taotlevad karjala keelele riigikeele staatust

12.02.2015

Karjala põlisrahvaste kultuuriarengu eest seisev liikumine avaldas avaliku kirja palvega toetada nende üleskutset tunnistada karjala keel Karjala vabariigis riigikeeleks.

Sotsiaalvõrgustikus Vkontakte avaldatud pöördumises kutsuvad aktivistid üles kõiki, kes toetavad karjalaste õigust tunnistada karjala keel Karjala vabariigis riigikeeleks, pöördumisele alla kirjutama ning saatma selle Karjala vabariigi seadusandlikule kogule.

Liikumise esindajad pööravad tähelepanu sellele, et 2010. aasta rahvaloenduse andmeil elab Venemaal 60 815 karjalast ja karjala keelt oskab neist 25 605. 45 570 Karjala vabariigis elavast karjalasest valdab oma rahva keelt 16 876 ehk 37%.

Üleskutse koostajate sõnul on karjalased hääbumas, sest 2002. aasta rahvaloenduse ajal oli nende arv 93 344, 2010. aastal aga vaid 60 815. Karjala vabariigis elas neid vastavalt 2002. aastal 65 651 ja 2010. aastal 45 570. Karjala keele valdajate osakaal oli 2002. aastal 48,4% ja 2010. aastal 37%.

Pöördumises on märgitud, et Karjala vabariik on ainus vabariik Vene Föderatsioonis, kus põlisrahva keelel ei ole riigikeele staatust. See rikub elanike põhiseaduslikku õigust säilitada oma emakeelt ja luua tingimused selle õppimiseks ja arendamiseks, samuti Venemaa Föderatsiooni rahvaste võrdsuse põhimõtet.

Pöördumises tehakse ettepanek algatada föderaalseaduse vastuvõtmine, mis võimaldaks karjala keelel kui riigikeelel kasutada ladina tähestikku ning muuta Karjala vabariigi põhiseadust, andes karjala keele päriskarjala ja aunusekarjala murretele Karjala vabariigis riigikeelte staatuse.

Pöördumine VKontakte'is

Finugor: Активисты призывают поддержать инициативу о признании карельского языка государственным в Карелии