Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ekspert: Mordva rahva lõhestamine nõrgendab Venemaad

13.02.2015

Mordvamaa jagamine ersa ja mokša pooleks vastab täielikult lääne huvidele Venemaa nõrgendamise osas, teatas Venemaa Ühiskondliku Koja liige Aleksandr Pelin nõupidamisel, kus arutati Mordva vabariigi rahvussuhete alast kogemust.

Ühiskondliku Koja liige märkis, et lääneriikide valitsused süüdistavad Venemaa kesk- ja regionaalvõime aina tihedamini kogu soome-ugri elanikkonna vägivaldses assimileerimises rahvuskeelse hariduse pideva vähendamise läbi.

Pelin ütles veel, et Venemaa olukorra destabiliseerimiseks on ühe suunana valitud uuspaganluse vastandamine õigeusule, samas kui just õigeusk on Venemaal üks tähtsamaid rahva ühendajaid. Selle kõrval arendatakse tema sõnul läänes ka mõtet, et ersade ja mokšade ühendamine ühtseks mordva rahvaks on ebaõiglane.

"Sellega ignoreeritakse täielikult ajaloolisi fakte tuhandeaastase ajalooga ühtse rahva eksisteerimisest ning ka seda, et selline separatism ei ole omane suuremale osale Mordvamaa haritlastest," sõnas Pelin.

"Kõikvõimalikel konverentsidel, kus on osalenud ka USA, Soome, Norra, Eesti ja Ungari diplomaatiliste ringkondade esindajad, kõlanud mõte Mordva rahva eraldamisest kahte rühma vastab täielikult lääne huvidele Venemaa nõrgendamise osas," sõnas Pelin.

Venemaa Ühiskondlikus Kojas 10. veebruaril peetud nõupidamisel arutati Mordvamaa kogemust rahvuskultuuri ja kodanikuidentiteedi arendamisel, et selgitada välja, kas Venemaa soome-ugri rahvastel on eelnimetatud probleeme või mitte. Üritusel osalenud märkisid, et Mordvamaa kogemus on olnud edukas.

Koja rahvus- ja ususuhete komisjoni esimees Jossif Diskin tegi ettepaneku meenutada tervele maailmale, et just Mordvamaa on soome-ugri rahvaste sünnimaa, selles piirkonnas on sündinud soome-ugri traditsioonid ja mütoloogia, ning et just soome-ugri rahvad on andnud suure panuse nii Euroopa kui ka Euraasia tsivilisatsiooni loomisesse.

Республикa Мордовия: Слушания в ОП России: В Мордовии созданы условия для развития культуры всех населяющих ее народов