Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi Talvesõjast läänemeresoomlaste aladel 4.03 EKIs

Kolmapäeval, 4. märtsil kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi

Nõukogude Liidu ja Soome Talvesõda:
II maailmasõja algus läänemeresoomlaste aladel


Ajaloolane Toomas Hiio räägib Talvesõjast üldises plaanis, selle sõja eelloost Soome ja NSV Liidu ajaloo kontekstis, Eesti ja eestlaste kokkupuudetest Talvesõjaga ning Talvesõja lähematest ja kaugematest tagajärgedest.

Hõimuklubi on pühendatud Talvesõja lõpu 75. aastapäevale.

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut
Toetavad: Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.