Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Rahvusvaheline emakeelepäev tõstab teadlikkust

21.02.2014

Täna on rahvusvaheline emakeelepäev, mida tähistatakse ÜRO algatusel alates 2000. aastast eesmärgiga soodustada lingvistilist mitmekesisust ja mitmekeelset haridust ning tõsta inimeste teadlikkust keele- ja kultuuritraditsioonidest.

ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsioon UNESCO pöörab emakeelepäeval erilist tähelepanu väikestele ja kaduvatele keeltele. UNESCO hinnangul on Euroopas hävimise äärel umbes 50 keelt, nende hulgas enamik soome-ugri keeli. Eestis peetakse ohustatuks võru ja seto keelt.

Handi-Mansimaal korraldati emakeelepäeva puhul etteütlus, milles osales ligi 200 inimest. Etteütlusel said inimesed osaleda enam kui 20 kohas, kus emakeelt õpetatakse koolides. Tekstiks valiti lõik Jeremei Aipini loomingust, mida sai kirja panna neljas handi keele murdes, mansi ja neenetsi keeles.

Sealsamas Handi-Mansi autonoomses ringkonnas algas rahvusvahelisel emakeelepäeval kampaania "Räägi emakeelt", mille eesmärgiks on populariseerida Põhjala põlisrahvaste emakeeli, tuua noored emakeele juurde ja tugevdada sidet eri põlvkondade vahel. Kampaania kutsub üles luua videoklippe, kus räägitakse emakeelt.

Maailmas räägitakse UNESCO andmeil umbes kuut tuhandet keelt, millest pooled on kadumisohus, sest enam levinud keeled neelavad nad alla. Keeleteadlaste hinnangul satub keel ohtu, kui seda õpib vähem kui 30 protsenti selles ühiskonnas elavatest lastest.

Tähtpäev sai alguse Bangladeshist, kus 21. veebruaril 1952. aastal hukkusid Dhakas mitmed tudengitest meeleavaldajad, kes nõudsid bengali keele üheks Pakistani riigikeeleks kuulutamist ja kus seda päeva hakati hiljem tähistama keeleliikumise päevana.

Фонд Батани: В Югре стартует акция «Говори на родном языке»

Finugor: Фронтальный диктант прошел в ХМАО