Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

TTÜ professor soovib tuua õppima soomeugrilasi

02.03.2015

Eesti peaks veel 600 tasuta vastuvõtukohta aastas looma soome-ugri rahvaste esindajatele kõrgkoolide eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks, kirjutab TTÜ professor Enn Listra Äripäevas.

Listra leiab, et sellega annaks parandada demograafilist olukorda, mis on tema arvates Eesti ainukene tõeliselt suur probleem. Riik saab tema sõnul sisserännet mõjutada tulevaste immigrantide sulandumist kergendava suunatud haridusrände abil.

"Eesti atraktiivsuse kasv, mis jätkuva elatustaseme tõusuga kaasneb, ja järsult kasvav vajadus uutele töökätele tekitavad tugeva surve lahenduste leidmiseks. Pole mõtet diskuteerida, kas sisserännet lubada või mitte, tegelik tulemus on paljude riikide kogemusest juba teada," kirjutab ta.

Selge võimalus on tema hinnangul suunata kõrgharidusega seotud rännet: "Loome lisaks praegustele veel 600 tasuta vastuvõtukohta aastas soome-ugri rahvaste esindajatele kõrgkoolide eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks. Sellele peab muidugi eelnema aasta keeleõpet programmi vastuvõetutele."

Listra leiab, et see meede tooks siia hulga noori ettevõtlikke inimesi, kes oleksid kultuuriliselt meile märksa lähemal võrreldes suunamata sisserände kaudu siiasaabuvatega ning nende sulandumine ühiskonda pärast eestikeelsete õppekavade läbimist märksa kindlam kui teistel.

Äripäev: Suuname kõrgharidusega seotud rännet Eestisse