Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Suri udmurdi keeleteadlane Ivan Tarakanov

09.03.2015

Иван Васильевич Тараканов

Täna suri 86 aasta vanuselt tuntud udmurdi keeleteadlane Ivan Tarakanov. 

Tarakanov oli üks fennougristika ja udmurdi lingvistika suurkujudest Udmurdimaal. Tema huvialadeks olid leksikoloogia, foneetika, dialektoloogia ja keelekontaktid.

Tarakanov töötas Udmurtia ajaloo, keele ja kirjanduse instituudis. Ta oli väga vastu praegustele ümberkorraldustele Udmurdi ülikoolis, millega kaotati ära iseseisev udmurdi filoloogia teaduskond.

Uralistica: Ушёл из жизни классик удмуртского языкознания Иван Тараканов