Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdi rahvusühendus toetab ümberkorraldusi ülikoolis

13.11.2014


Rahvusühendus Udmurt Keneš toetas ümberkorraldusi Udmurdi riiklikus ülikoolis, kus ühendati udmurdi filoloogia ja ajakirjandusteaduskond ning loodi nende baasil udmurdi filoloogia, fennougristika ja ajakirjanduse instituut. 

Udmurt Keneši esimees Igor Semjonov sõnas kohalikule infoagentuurile Sussanin, et instituudiks ühendamine isegi tõstab uue struktuuri staatust.

Ülikooli teadusnõukogu tegi ühendamisotsuse 3. märtsil. Pärast ühinemist pidi teaduskonna töö jätkuma kolmes – ajakirjanduse, filoloogia ja pedagoogika – suunas. Semjonovi sõnul jääb instituuti juhtima udmurdi filoloogia teaduskonna senine dekaan Natalja Kondratjeva, kellega nad olid kokku leppinud instituudi edasises arendamises.

Udmurdi filoloogia teaduskond loodi 1947. aastal, kui ülikooli filoloogiateaduskonna juures avati udmurdi haru. Praegu õpib seal 344 üliõpilast ja kaks aspiranti. Teaduskonnas on 35 õppejõudu, neist seitse doktori- ja 19 teaduste kandidaadi kraadiga.

Сусанин. Удмурт Кенеш: реорганизация факультета Удмуртской филологии в институт повысит его статус