Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vadjalased ja sölkupid ootavad Soomest toetust

20.03.2015

Soome-ugri keelte ja kultuuri arendamisega tegelevatele vabaühendustele mõeldud Soome-Vene ühingu projekti konkursile laekus Venemaalt 146 taotlust, esmakordselt esitasid taotluse vadjalased, eenetsid ja sölkupid.

Enim taotlusi laekus Leningradi oblastist, ent aktiivsed piirkonnad olid ka Udmurtia, Marimaa, Komimaa, Mordva ja Karjala vabariik.

Soome-Vene projekti juhi Riku Savoneni sõnul aitas kandidaate taotluste esitamisel Sõktõvkaris asuv Venemaa soome-ugri keskus, mis jagas konkursist teavet ning meelitas soome-ugri ühiskondlikke organisatsioone ja kultuuriasutusi osalema.

Kuni märtsi lõpuni valivad korraldajad välja 34 taotlust, mille esitajad kutsutakse ühisseminaridele. Esimene neist toimub maikuus Mari Eli vabariigis, teine augustis Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Kavas on loengud, arutelu ja tutvus kohaliku eluga. Sel aastal eelistavad Soome korraldajad interaktiivseid õppemeetodeid.

Osalejad saavad teadmisi ja oskusi eri valdkondades: valitsusväliste organisatsioonide töö; avalikud suhted; isiklike oskuste arendamine; kodanikuühenduste, meedia, riigi- ja haldusasutuste koostöö. Aastase koolitusprogrammi käigus töötavad osalejad välja piirkondadevahelised innovatsiooniprojektid valitud teemadel.

See projekt on jätkuks Soome-Vene ühingu eelmistele Venemaa-projektidele. Projektiplaan koostati aastateks 2013–2016. Projekti toetavad soome-ugri rahvusvaheline konsultatiivkomitee ja Venemaa soome-ugri kultuurikeskus.

Финноугория: На Финляндско-Российский проект поступило рекордное число заявок