Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Algas soome-ugri kultuuripealinna 2016 konkurss

24.03.2015

21. märtsil kuulutas soome-ugri rahvaste noorteliit MAFUN Obinitsas välja konkursi soome-ugri kultuuripealinna 2016 tiitlile, millele saavad kandideerida Venemaa põhjapiirkonnad ja ungarikeelsed alad.

Konkursil on kaks vooru: esimeses voorus esitavad kandidaadid kirjalikud taotlused 31. maiks. Nende põhjal valib viieliikmeline žürii 31. juuniks kolm tugevamat kandidaati.

Konkursi teises voorus esitlevad kolm kandidaati 31. juulil Tartus oma küla või linna ning visiooni aasta kultuuriüritustest. Võitja kuulutatakse välja samal päeval MAFUNi kongressi lõputseremoonia käigus.

Soome-ugri kultuuripealinnad on soome-ugri rahvaste noorteliidu (MAFUN) algatus, mille eesmärgiks on tugevdada soome-ugri ja samojeedi hõimurahvaste ühtekuuluvust, tõsta teadlikkust soome-ugri ja samojeedi rahvastest ja keeltest ning hoogustada kultuurilist, majanduslikku ja kodanikuühiskonna arengut kohalikul tasandil.

Esimene soome-ugri kultuuripealinn oli 2014. aastal udmurdi küla Bõgõ ning praegune tiitlikandja on seto küla Obinitsa. Kahe aasta jooksul on programm leidnud kajastust nii soome-ugri maailmas kui ka väljaspool, sealhulgas ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi 13. istungjärgul New Yorgis 2014. aasta mais. 

Kultuuripealinnade programm on esialgu kavandatud neljaks aastasks (2014–2017). Valikul rakendatakse geograafilise rotatsiooni põhimõtet.

Kuna Kesk-Venemaa ja läänemeresoomlased on pealinna au juba kanda saanud, siis on jäänud võimalus kandideerida Venemaa põhjaregioonidele (Komimaa, Permi piirkond, Neenetsi, Jamali Neenetsi ja Handi-Mansi autonoomsed piirkonnad, Taimõri poolsaar), Ungari ja ungarikeelsetele aladele väljaspool Ungarit. Taotlusi võetakse vastu ka Venemaa Volga piirkonnast (Mordva ja Mari Eli vabariigid).

Soome-ugri kultuuripealinna 2016 valiku žüriisse kuuluvad Sampsa Holopainen (MAFUN), Aapo Ilves (Eesti), Ildikó Lehtinen (Soome), Norbert Kiss (Ungari) ja Artjom Malõhh (Udmurtia).

Rohkem infot soome-ugri kultuuripealinna 2016 konkursist

Kontakt:
Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmibüroo
Oliver.loode@uralic.org
513 2992