Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

ERMi aastakonverents "Ekspeditsioonid itta" 13.04

Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Tartu, Kuperjanovi 9) toimub 13. aprillil ERMi 56. aastakonverents pealkirjaga "EKSPEDITSIOONID ITTA. Eesti NSV humanitaaride uurimisretked hõimurahvaste juurde".

Kava

10.30 Avasõnad

10.45 ERGO-HART VÄSTRIK. Paul Ariste välitöödest vadjalaste juures nõukogude ajal

ART LEETE. Metafoorid, millega me töötame: kogumismetoodika kajastused
ERMi soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes

SVETLANA KARM. Eestlaste soome-ugri välitööd nõukogude etnograafia taustal

12.15–13.30 Lõunapaus

13.30 EDGAR SAAR. Ülevaade ekspeditsioonidest hantide ja manside maal aastatel
1974–1989 ja 1996

KADRI VIIRES. Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreisid. Joonistused,
fotod ja elukool

HEIKI PÄRDI. Minu kümme retke sugulaste juurde

15.00–15.15 Kohvipaus

15.15 LEIU HEAPOST. Füüsilise antropoloogia ekspeditsioonid soome-ugri rahvaste juures

MARJE JOALAID. Välitöödel Vepsamaal 1968–1985

AADO LINTROP. Kakskümmend seitse soome-ugri reisi

16.45 Lõpusõnad

17.00–18.00 DVD "Eesti etnograafiline film III. Vepslased" esitlus

TEESID