Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Randjärv jätkab soome-ugri toetusrühma esimehena

02.04.2015

Riigikogus loodi täna kuueliikmeline soome-ugri toetusrühm, mille juhiks sai ka eelmises koosseisus seda ühendust juhtinud Laine Randjärv.

Soome-ugri toetusrühma liikmed on Krista Aru, Rein Ratas, Mailis Reps, Artur Talvik ja Terje Trei. Rühm on märgatavalt väiksem, kui eelmise koosseisu ajal, mil sinna kuulus 22 rahvasaadikut.

Toetusrühm soovib pöörata tähelepanu nii Venemaal elavate soome-ugri väikerahvaste olukorrale kui ka toetada ja teha koostööd meie hõimurahvaste esindajatega Eestis.

Riigikogus moodustati neljapäeval 22 eri riikidega suhteid arendavat parlamendirühma ja seitse ühendust, millest üks on ka traditsiooniline soome-ugri toetusrühm.

Ühenduste kaudu saavad Riigikogu üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve. Parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas.

Pildil on Laine Randjärv koos ersa kultuuriühingu Sjatko esimehe Natalja Abrosimovaga näituse avamisel möödunud aasta hõimupäevade ajal peetud festivalil Arte.

Riigikogu: Riigikogus moodustati 22 parlamendirühma ja seitse ühendust