Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jaak Prozes avaldas raamatu "Kas Putin on vepslane"

13.04.2015

Reedel esitles Fenno-Ugria Asutuse töötaja Jaak Prozes Tallinna raamatumessil oma vast ilmunud raamatut "Kas Putin on vepslane".

Jaak Prozes ütles oma raamatu kohta: "Eelkõige kajastavad minu lood soome-ugri rahvaste olukorda ja olustikku, tehes seda nii, nagu reisiraamatud või õpikud ei tee."

Nende lugude abil võib Prozese ütlust mööda eelkõige mõista kümmekond aastat tagasi Venemaa soome-ugri aladel valitsenud õhustikku ja soome-ugri rahvaste mõtteviise. Samas ei puudu ka uuemad lood.

Valdavalt on lood Prozese enda kogetud, vaid paar lugu on kuuldud, kuid need on olulised mõistmaks soome-ugri rahvaste seas toimuvat. Mõne loo osaliseks on kogu reisiseltskond.

Enamik lugusid on Prozese sõnul isiklikud ja olnud seni teada ainult temale, aga mitmed lood on soome-ugri maailmas hakanud elama juba omaette elu ning omandanud kohati legendide mõõtmeid.

Pealkirja kohta kommenteeris Prozes, et Venemaa president on kindlasti läänemeresoome päritolu, kuid kas just vepslane, seda on raske öelda.

Prozes tahab oma raamatuga kinnitada, et soome-ugri rahvaste juurde jõudmiseks pole kunagi hilja. 136-leheküljeline raamat ilmus kirjastuses Argo ja on jõudnud müügile raamatupoodidesse.

Kirjastus Argo: Kas Putin on vepslane