Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus ilmus venekeelne ersa keele õpik

16.04.2015

Niina Aasmäe KORTATANO ERŹAKS / RÄÄGIME ERSA KEELTTartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus andis elektroonilisel kujul välja Niina Aasmäe ersa keele õpiku vene keeles "Kortatano erźaks. Поговорим по-эрзянски ", mis on keskuse 8. üllitis.

Väljaanne on kättesaadav Tartu ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi leheküljel.

Elektrooniline õpik on kohandatud venekeelse lugejaskonna vajadustele, arvestades vene keele eripärasid. Õpikus on võetud kasutusele ersa keele kirillitsa kirjaviis.

Venekeelse ersa keele e-õpiku abil saavad ersa keelt iseseisvalt õppida nii ersa keele huvilised kui ka oma rahvuskaaslastest kaugel elavad ersad. Õppevahend sisaldab erineva raskusastmega materjali, mis annab kasutajatele võimaluse valida sobivaid tekste ja harjutusi keele omandamiseks.

E-õpik koosneb kümnest peatükist, iga peatükk käsitleb uusi grammatikateemasid ja toob näiteid nende kasutamisest kõnes. Õppetükid sisaldavad harjutusi, mille abil saab harjutada lugemist, kuulamist, kõnelemist ja kirjutamist. Iga peatüki lõpus on uute sõnade nimekiri koos venekeelse tõlkega.

Õpiku lõpus on ersa-vene ja vene-ersa sõnastik. E-õpik sisaldab ka audio- ja videomaterjali, milleks on hääldamisharjutuste salvestused ja lingid meedias avaldatud ersa kultuuri tutvustavale materjalile.

Venekeelse õpiku aluseks on 2012. aasta aprillis ilmunud eestikeelne ersa keele õpik "Kortatano erźaks. Räägime ersa keelt". Ersa keele õpiku autor on Tartu ülikooli soome-ugri keelte foneetika teadur, ersa Niina Aasmäe. Õpiku koostamisel on olnud abiks nii aastate jooksul ersa keele kursustel osalenud kui ka Aasmäe kolleegid.

Raamatu ilmumist toetas haridus- ja teadusministeerium hõimurahvaste programmi kaudu. Ersa keele õpik ilmus Tartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse sarjas, milles ilmub eri keeltes õppevahendeid, uurimusi ning üldharivaid teoseid uurali rahvaste keelte ja kultuuride alal.

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse raamatusari