Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Seto sõnaraamatu seminar 8.05 Obinitsas


Reedel, 8. mail 2015 kell 12.00 toimub Setomaal soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas Tartu ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse korraldusel seto sõnaraamatu seminar. Seminari eesmärk on anda ülevaade seto sõnaraamatu koostamise hetkeseisust töörühma avalikul arutelul. Külalistena on kohal ka kihnlased ja mulgid, kes tutvustavad oma murdesõnaraamatuid.

Seminari kava
12.00–12.05 Seminari avamine
12.05–12.30 "Kolme seto murraku sõnavara erinevused" (Kaja Teder)
12.30–13.20 Seto sõnaraamatu töörühma avalik koosolek
13.20–13.40 Kihnu uue veebisõnaraamatu tutvustamine (Silvi Murulauk jt)
13.40–14.00 Mulgi suure sõnaraamatu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)
14.00–15.00 Lõunasöök
15.00–17.30 Seto kultuuri- ja kirjanduslooliselt olulisi paiku tutvustav ringkäik Obinitsas ja selle ümbruses Kauksi Ülle juhatusel

Seminarile on oodatud kõik seto keelest huvitatud. Osalemine on tasuta ja registreerimiseta. Kes soovib süüa seminari järel lõunat, tuleb sellest hiljemalt 4. maiks teada anda aadressil eva.saar@ut.ee ning lõunasöögi raha (6.50 eurot) seminarile tulles kaasa võtta.

Seminari korraldamist toetab kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018.
 Riidi, 8. lehekuu pääväl 2015 kell 12 om Setomaal, soomõ-ugri kultuuripääliinah Obinitsah Tarto ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ kõrraldõt seto sõnaraamadu seminäär. Seminääri päämidses tsihis om andaq ülekaehus seto sõnaraamadu kokko säädmise parhilladsõst saisost tüürühmä avaligul kuuholõkil. Küllä ommaq lubanuq tullaq ka kihnlasõq ja mulgiq, kiä tutvustasõq ummi murdõsõnaraamatit.

Seto sõnaraamatut naati kokko pandma 2013. aastagal, ku Eesti Keele Instituudi EELexi andmõbaasi tetti seto sõnaraamadu tüükeskkund. Sõnaraamatut tetäs Tarto Ülikooli, Eesti Keele Instituudi ja Seto Instituudi kuuhtüüh. Sõnaraamadu kokko säädmist tukõ kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm.

Seminääri aoplaan

12.00–12.05 Seminääri alostaminõ
12.05–12.30 "Kolmõ seto murragu sõnavara vaihõq" (Kaja Teder)
12.30–13.20 Seto sõnaraamadu tüürühmä avalik kuunolõk
13.20–13.40 Kihnu vahtsõ veebisõnaraamadu tutvustus (Silvi Murulauk jt)
13.40–14.00 Mulgi suurõ sõnaraamadu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)
14.00–15.00 Lõunõsüük
15.00–17.30 Huvikäük Obinitsa kandih üteh Kauksi Üllega seto kultuuri- ja kirändüsluulisõlt tähtsit kotussit piten.

Oodamiq sõnaraamadu seminäärile kõiki, kiä ommaq huvitõduq seto keelest!
Seminäärist ossavõtminõ om massulda ja registriirmiseldä. Sõskiq – kiä tahtvaq lõunõt süvväq, nuuq piässiq iks hindä kirjä pandma aadrõssil eva.saar@ut.ee kõgõ ildampa 4. lehekuu pääväs ja lõunõsöögi raha (6.50 eurot) seminäärile tullõh üteh võtma.
Seminääri kõrraldamist tukõ kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018.