Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Usundiloo Seltsi ettekandepäev 6.05 TLÜs

Eesti Akadeemilise Usundiloo
Seltsi ettekandepäev Tallinnas
Religioon ja rahvus/lus

6. mail 2015
Tallinna Ülikooli Silva majas
Narva mnt 29, auditooriumis 240


12.00 Avasõnad: Madis Arukask, Jaan Lahe
12.15 Lea Altnurme "Eestlaste usuline identiteet tänapäeval"
12.45 Alar Kilp "Eestluspõhise rahvusluse suhe religiooniga"

Tee- ja kohvipaus

13.45
Taisto Kalevi Raudalainen ""Soome usk" – rühmaidentiteet ja rahvusluse kujunemine mitmeusulises ümbruses ingerisoomlaste näitel"
14.15 Indrek Jääts "Rahvusliku õigeusu võimalikkusest komide näitel"
14.45 Ettekandepäeva lõpetamine

Teesid

Ettekandepäeva korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koos Tallinna ülikooliga.

Lähem info:
Jaan Lahe, TLÜ EHI dotsent, usundiuurija@gmail.com;
Madis Arukask, EAUSi president, madis.arukask@ut.ee

head