Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Täna on karjala ja vepsa kirjakeele päev

20.04.2015

Täna tähistatakse Karjala vabariigis karjala ja vepsa kirjakeele päeva, kuna 20. aprillil 1989. aastal võeti  vastu aunuse (livviko) ja päriskarjala murde kirjapilti ja vepsa kirjakeelt kinnistav määrus.

2007. aastal võeti vastu uus määrus, mis kehtestas ühtse karjala keele tähestiku ja sätestas, et vepsa keele tähestik põhineb vaid ladina kirjal. 1989. aasta korra kohaselt võis vepsa keelt kirjutada nii ladina kirjas kui kirillitsas.

Hiljem aga ilmnes, et pärast kahe tähestiku kinnitamist on kirillitsas välja antud vaid üks aabits, kogu ülejäänud vepsakeelne kirjandus – õpikud, ajaleht ja ilukirjandus – on ilmunud ladina kirjas. Seetõttu ei näinud vepsa keele asjatundjad mõtet kirillitsal põhineva tähestiku säilitamisel.

Alates 1989. aastast kulges karjala keele areng paralleelselt kahe murde põhjal, mida kasutati nii meedias kui keeleõppes, ühtne kirjakeel aga jäigi loomata. 2006. aasta detsembris otsustati Karjala rahvuspoliitika ja usuasjade ministeeriumi karjala keele arendamise programmi töörühmas luua karjala keelele ühtne tähestik.

2007. aastal otsustas vabariigi orfograafia-terminoloogiakomisjon ühise alfabeedi loomisel muuta mõlemas murdes ka mõningate tähtede ortograafiat. Otsustati kaotada ära ž-täht, mida arvuti tavaklaviatuur ei võimalda kirjutada, ü-täht aga asendada soomepärase y-ga.

2014. aasta juunis täiendas Karjala vabariigi valitsus karjala keele tähestikku lüüdide palvel veel c-tähega, et seda saaks kasutada nii lüüdi murdes kui ka aunuse- ja päriskarjala murdes laensõnade kirjutamisel.

Ugraina.org: День ініціяції карельської та вепської абетки в РФ