Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sümpoosion "Läänemeresoomlaste eeesnimed 13.–18. sajandil" 30.10 Obinitsas

Kutse sümpoosionile

Läänemeresoomlaste eesnimed 13.–18. sajandil
Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal
Itämerensuomalaisten etunimet 1200–1700-luvuilla
First names of Finnic peoples in 13–18th centuries


Obinitsa 30. oktoober 2015

Võru Instituut ja Soome-Ugri kultuuripealinn Obinitsa korraldavad 30. oktoobril 2015 Setomaal Obinitsas sümpoosioni "Läänemeresoomlaste eesnimed 13.–18. sajandil".

Sümpoosioni eemärk on tuua kokku läänemeresoome rahvaste antroponüümika ja kohanimede uurijad. Oodatud on ettekanded kristluse-eelsetest isikunimedest ja nende säilimisest hilisemate lisanimede ning perekonnanimedena.

Samuti on oodatud ettekanded keskajal käibele tulnud eesnimedest (ja eesnimemugandustest) eri rahvaste juures ning erinevate kirikute võimupiirkonnas. Oodatakse ka ettekandeid eesnimevara muutumistest 16.-18. sajandi sõdade perioodil ja kiriklike konfessioonide piiride nihkumise olukorras. Vanade isikunimedega puutuvad kokku ka kohanimeuurijad, kelle ettekanded selle teemaga seoses on igati teretulnud.

Eelnevalt kutsutud külalistest on lubanud tulla Olga Karlova, Irma Mullonen (Petroskoi) Sirkka Paikkala, Janne Saarikivi (Helsingi) jt. Sümpoosionile on oodatud ka balti ja slaavi rahvaste nimeuurijad, kelle töödes ja uurimisteemades leidub seoseid läänemeresoomlaste eesnimevara kujunemise ja muutumisega.

Sümpoosioni töökeeled on läänemeresoome keeled ja inglise keel. Ettekandeid ei tõlgita. Ettekande võib esitada ka vene keeles, kui selle slaidid on mõnes teises sümpoosioni töökeeles.

Registreerumine ja muu info

Sümpoosionil osalemiseks palume võimalikult kiiresti täita registreerumisleht. Kui soovite esineda ettekandega, palume saata ka oma ettekande teesid (kuni 250 sõna + kirjandus) ühes sümpoosioni töökeeles 15. septembriks. Kuna esinejate arv on piiratum kui varasematel Võru instituudi konverentsidel, siis pääsevad esinejate hulka eelkõige need, kes registreeruvad ettekandega 15. juuniks.

Ettekannete pikkus on 20 minutit. Lisaks suulistele ettekannetele on teretulnud vaatmikud. Võru Instituut on tänulik, kui loovutate oma ettekande põhjal kirjutatud artikli avaldamiseks Võru Instituudi Toimetiste 2016. aasta numbris (artiklid retsenseeritakse).

Sümpoosioni osavõtumaks on 25 eurot. Osaleja saab selle eest transpordi ja toitlustuse neljapäeva õhtusöögist laupäeva hommikusöögini. Kaugemalt tulijad vajavad kahte ööbimist Obinitsa lähedal. Siin on võimalik valida kas lihtsam ja odavam variant Obinitsas või broneerida ise ööbimine turismitalus. Lähimad turismitalud on Setomaa turismitalu, Piusa ürgoru puhkekompleks, Jõeveere puhkeküla, Tabina puhkemaja, Päikseranna puhkemaja. Korraldajad organiseerivad transpordi ööbimispaikadesse ja tagasi.

Tellitud buss toob soovijad neljapäeva õhtupoolikul Tallinna sadamast ja Tartust Obinitsa ja viib laupäeva hommikul tagasi. Sümpoosioni bussi ajad on sobitatud Peterburi–Tartu bussi aegadega.

Registreerunutelt ootame osavõtumaksu tasumist hiljemalt 15. septembriks (15.09.2015) kontole EE891010220034796011 (SEB), makse saajaks märkida Rahandusministeerium, viitenumbriks 2800047436 ja selgituseks Võru Instituudi sümpoosion. Maksta saab vaid pangaülekandega. Registreerunud inimesele saadetakse arve. Kes soovib saada arvet asutusele, peab tegema vastava märke registreerumislehel.

Kui te tühistate registreerumise enne 15. septembrit ja arve pole veel makstud, saadetakse arve tühistamiseks kreeditarve.

Sümpoosioni järgmine ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunuile septembris.

Vastused võimalikele küsimustele:

Evar Saar või Tuuli Abel
Võru Instituut, Tartu 48, 65609 Võru
wi@wi.ee, +372 78 21960, +372 78 28757