Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna pälvis Dmitri Harakka-Zaitsev

14.05.2015

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2015. aasta Ilmapuu auhinna õigusteadlasele, isuri seltsi Šoikula aktivistile Dmitri Harakka-Zaitsevile isuri kultuuri säilitamise ja arendamise ning isurite traditsioonilise elukeskkonna kaitsmise eest.

Dmitri Harakka-Zaitsev pärineb Soikkola poolsaare isuritest. Ta on töötanud õppejõuna Peterburi ja Leningradi oblasti ülikoolides ning praktiseerinud ka juristina.

Harakka-Zaitsev tegeleb isuri küsimustega nii globaalselt kui ka lokaalselt. Ta esineb ettekannetega teaduskonverentsidel, organiseerib koostööd rahvusvaheliste ja Venemaa ühiskondlike organisatsioonidega, arendab sidemeid Leningradi oblasti ja Peterburi soome-ugri seltside vahel ning esindab isurite huve rahvusvahelisel tasandil.

Alates 2010. aastast on Dmitri Harakka-Zaitsev osalenud Ingeri Kultuuriseltsi (Inkerin kulttuuriseura) juhitud Ingerimaa põlisrahvaste arendamistöös isuri keele ja kultuuri arendajana. Tema eestvedamisel on ilmunud isuri kalendrid (2011–2014). Koos abikaasa Marinaga on ta välja andnud lasteaia- ja algõppes kasutatava isuri keelt ja kultuuri tutvustava lasteraamat-värvimisvihiku "Ižorin maa: Tuttahus". Raamatud on antud kohalikule lasteaiale ning need on tunnistatud sobivaks metoodiliseks materjaliks.

Harakka-Zaitsev on ingerisoomlaste seltsi ansambli Talomerkit solist. Ta arendab koostööd soome-ugri loominguliste kollektiividega ning on mitmete regionaalsete soome-ugri ürituste korraldaja. Aastaid on ta olnud Viistina küla isuri kultuuripäevade korraldustoimkonnas. Tema tegevuse tulemusena on tõusnud kohaliku isuri elanikkonna aktiivsus ühiskondlikus- ja kultuurielus. Kasvanud on noorte huvi oma rahva vastu.

Dmitri Harakka-Zaitsev kaitseb aktiivselt Soikola poolsaare isurite õigust traditsioonilisele elukohale, esindades isurite huve, kes ei toeta plaani rajada Soikola poolsaarele suur ohtlike ettevõtetega tööstuspiirkond.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 11 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, kultuuritöötajaid, ajakirjanikke ning teiste elualade esindajaid. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja kuuendat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuuriidentiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 14. maile.