Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

20.05.2015

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas eraldada:

1. Eesti Ingerisoomlaste Liidule 25. ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeo korraldamiseks Rakveres – 1560 eurot;
2. Eesti Ingerisoomlaste Liidule ingerisoomlaste lastelaagri korraldamiseks – 500 eurot;
3. Eesti Rahva Muuseumile dokumentaalfilmi "Läbi vepslaste maa: 50 aastat hiljem" valmistamiseks (I etapp) – 1390 eurot;
4. MTÜle SUFF soome-ugri filmifestivali FUFF II korraldamiseks – 4500 eurot;
5. MTÜle Fenno-Ugria Asutus 2015. aasta Ilmapuu auhinna väljamaksmiseks –
4000 eurot;
6. SAle Innove Keelekümbluskeskus Komi vabariigi lasteaiaõpetajate õppereisiks Eesti keelekümblusasutustesse – 2170 eurot;
7. Tartu ülikoolile udmurt Pavel Kutergini osalemiseks konverentsil IFUSCO XXXI Pécsis – 650 eurot;
8. MTÜle U-Pööre soome-ugri kultuuripealinna 2016. aasta konkursi läbiviimiseks – 1500 eurot;
9. Hiiu vallavalitsusele soome-ugri kultuurikollektiivide sõiduks Hiiumaale – 1057 eurot;
10. Udmurdi ühingule Jumšan Gur udmurdi kombetalituse "Kuarsur" läbiviimiseks – 900 eurot;
11. TÜ Narva Kolledžile üliõpilaste esinemiseks konverentsil IFUSCO XXXI Pécsis – 732 eurot;
12. Merit Müllerile soome-ugri üliõpilaste osalemiseks konverentsil IFUSCO XXXI Pécsis – 3330 eurot;
13. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale Eesti pärimusmuusika üliõpilaste välitööretkeks Mordvasse – 2602 eurot;
14. Tiina Kloostrile Moskvasse MAFUNi juhatuse koosolekule sõiduks – 212 eurot;
15. Estinfilm OÜle Lennart Meri dokfilmi "Hantide karupeied" lõpuleviimise ettevalmistustöödeks – 2500 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat