Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Piiriülene koostööprojekt tipneb ettevõtlus- ja koostöökeskuse avamisega Petseris (Postimees)

http://setomaa.postimees.ee/3194733/piiriulene-koostooprojekt-tipneb-ettevotlus-ja-koostookeskuse-avamisega-petseris