Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti keele lektor Debreceni ülikooli


Debreceni ülikooli (Ungari) soome-ugri keeleteaduse õppetool kuulutab välja konkursi

eesti keele ja kultuuri lektori ametikoha täitmiseks algusega 1. september 2015.

Nõuded kandidaadile:

  • eesti keele valdamine emakeelena
  • vähemalt magistritase humanitaarteaduses (soovitavalt eesti keele erialal)

Kasuks tuleb:

  • kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamisel
  • ungari ja soome keele oskus

Lektori koormus on 12 tundi nädalas. Palk 600 eurot + eluasemetoetus.

Konkursist osavõtuks saata 8. juuniks aadressile anu.nurk@ut.ee järgmised dokumendid:

  • elulugu
  • kõrgharidust kinnitava dokumendi koopia

Täpsem teave:

Anu Nurk: anu.nurk@ut.ee

Eesti Instituut