Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Teade liikmesorganisatsioonide volinikele: aastakoosolek 18.06

Austatud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse volinik!

Ootame Teid MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekule!
Üldkoosolek toimub neljapäeval, 18. juunil 2014 kella 15.00–18.00 Fenno-Ugria Asutuse ruumides, Pärnu mnt. 28–9, Tallinn.

P ä e v a k o r r a s:

1. Rakenduslik osa
2. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 2014. aasta majandusaasta aruanne
2.1. 2014. aasta tegevusaruanne
2.2. 2014. aasta finantsaruanne
2.3. Revisjonikomisjoni arvamus
2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine
3. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevus 2015
3.1. 2015. aasta tegevuskava
3.2. 2015. aasta eelarve
3.3. 2015. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
4. Soome-ugri VII maailmakongressi ettevalmistamisest
5. Liikmesorganisatsioonide sõnavõtud
5. Kohapeal algatatud küsimused

Kui liikmesorganisatsiooni alaline volitatud esindaja ei saa osaleda üldkoosolekul, palume liikmesorganisatsiooni juhti kas digitaalselt või paberil allkirjastatud volikirjaga delegeerida antud juriidilise isiku hääleõigusliku esindamise koosolekul mõnele teisele isikule.

Ootame ka liikmesorganisatsioonidelt lühikest tutvustust oma organisatsiooni soome-ugri teemalisest tegevusest ja tulevikuplaanidest ja ettepanekuid ühisteks ettevõtmisteks.

Et oleksime kindlad, et teade on jõudnud kõikide volinikeni, palume selle kättesaamisest meile tagasisidet anda.

Kohtumiseni üldkoosolekul!
MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus

Lähem info: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt. 28-9, Tallinn, tel 6445155 www.fennougria.ee