Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmus esimene eesti-udmurdi sõnaraamat

09.06.2015 

Alates 11. juunist on Eesti Keele Instituudi kodulehel avalikult kättesaadav esimene eesti-udmurdi tõlkesõnaraamat, mis sisaldab umbes 10 000 märksõna.

Eesti-udmurdi kultuurisidemed ulatuvad kaugele, kuid niisugust kakskeelset sõnaraamatut ei ole eesti-udmurdi suhete ajaloos varem koostatud. Sõnaraamatu koostamise mõte tekkis 2007. aastal tänu Eesti hõimurahvaste programmi kaudu Eestis õppivatele udmurdi üliõpilastele.

Sõnastiku aluseks on Eesti Keele Instituudis välja töötatud eesti-X sõnastikupõhi, mis sobib aluseks paljude eesti-X keelepaaride sõnaraamatutele. Eesti-udmurdi sõnastiku koostajad on eesti põhjale lisanud udmurdi keele andmed. Sõnaraamat on keeleuuenduslik: udmurdikeelsete vastete puudumisel pakuvad autorid eestikeelsele sõnale omapoolse võimaliku vaste. Sõnaraamatu eripäraks on ka udmurdi murdesõnade rohkus.

Sõnaraamatu sihtgrupiks on udmurdi keelest ja kultuurist huvitatud eestlased ning eesti keelt õppivad udmurdid. Sõnastik pakub rikkalikku ainest ka tõlkijatele.

Sõnaraamatu esitlus tuleb 11. juunil 2015 kell 16.00 Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis.