Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria Asutuse juhatust asus juhtima Madis Arukask

18.06.2015

Tänasel MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekul otsustas ühingu juhatus, et uueks esimeheks saab Tartu ülikooli vanemteadur ja dotsent Madis Arukask, uueks juhatuse liikmeks sai Eesti-Mordva seltsi esimees Natalia Ermakov.

Arukask on Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur ning eesti keele ja kultuuri muukeelsetele dotsent. Senine juhatuse esimees Tõnu Seilenthal otsustas sellest kohast loobuda.

Juhatuse liikmeks kandideerimisest otsustas loobuda vaid üks senine liige – Oliver Loode, kes esindab Eestit ÜRO põlisrahvaste püsifoorumil aastatel 2014–2016. Uueks liikmeks valiti ersa rahvusest Natalia Ermakov, kes juhib rahvusseltsi, on folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma juht ning tegeleb ka luuletamise ja tõlkimisega. Mullu kaitses ta Tallinna ülikoolis doktorikraadi ersa itkudest. 

18. juunil 2015 kaheks aastaks valitud juhatus