Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmusid "Soome-ugri sõlmed 2014"

19.06.2015

Neljapäeval ilmus trükist raamat "Soome-ugri sõlmed 2014", mis koondab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse töötajate, liikmesorganisatsioonide esindajate ja koostööpartnerite järelevaateid mullusele aastale.

Aastaraamatust saab lugeda hõimupäeval peetud konverentsi "Põlisrahvad, traditsioonid ja majandus" ettekandeid, artikleid soome-ugri liikumise, eri rahvaste ning kultuuriürituste kohta, aga ka ekspeditsiooni- ja reisimuljeid.

Fenno-Ugria Asutus jäädvustab soome-ugri temaatikat trükise formaadis juba neljandat aastat järjest. Kirjastuses Atlex ilmunud kogumikud on mõeldud soome-ugri temaatikast huvitatud laiemale lugejaskonnale.

Aastaraamatu esimesse ossa on koondatud hõimupäeva konverentsi ettekanded. 2014. aastal oli konverents pühendatud 2013. aastal lahkunud metsaneenetsi kirjamehe Juri Vella mälestusele ning sellel käsitleti majandustegevuse mõju põlisrahvaste traditsioonilisele eluviisile, aga ka põlisrahvaste õigusküsimusi ning keelepoliitikat.

Edasised artiklid vaatlevad soome-ugri liikumise käekäiku Venemaal ja Ungaris, välja surnud rahvast merjalasi, Baškiirimaa udmurtide ohvripalvusi ning ersa itkesid. Suur osa raamatust peegeldab Fenno-Ugria Asutuse tegevust hõimupäevade kontsertide, filmipäevade ning näituse korraldamisel.

Tähelepanu keskmes on ka möödunud aastal soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Bõgõ küla Udmurdimaal, kuhu reis viis nii mõnegi eestlase. Ekspeditsioonimuljeid jagavad veel läänemeresoomlaste, maride ja udmurtide pool käinud inimesed. 2012. aastal loodud seltsingu Fenno-Ugria Noored liikmed on jäädvustanud raamatus oma meenutused koostöökohtumistest.

Oma osa on aastaraamatus loomulikult 2014. aastal ilmunud soome-ugri teemalistel raamatutel ja väljaannetel, samuti on kirja saanud Fenno-Ugria Asutuse mullused tööd ja tegemised.

Raamatu toimetaja oli Üve Maloverjan, keeletoimetaja Ellen Arnover ja kujundaja Alar Kitsnik. Väljaandmist toetas hõimurahvaste programm ja Eesti Kultuurkapital. Raamat jõuab peagi müügile raamatupoodidesse.