Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Nuori Karjala kuulutati välismaa agendiks

29.06.2015

Venemaa justiitsministeerium kandis ühiskondliku organisatsiooni Nuori Karjala 19. juunil ametlikult välismaa agentide registrisse, liikmed kaaluvad võimalust ühendus likvideerida.

Noorteühendus Nuori Karjala on esimene põliselanike valitsusväline organisatsioon Venemaal, mis kuulutati välismaa agendiks. Organisatsioon ühendab Karjala vabariigi karjala, vepsa ja soome noori ning tegeleb rahvusvahelise soome-ugri koostööga.

Ühenduse liikmete sõnul oli agendiks kuulutamise põhjus ÜRO teise põlisrahvaste kümneaastaku raames saadud toetus ning mõnda organisatsiooni tegevust peeti poliitiliseks – näiteks aitas Nuori Karjala 2013. aastal korraldada Põlissoomlaste noorteühenduse koolitust Karjalas. Visiidi eesmärk oli tutvuda Karjala vabariigi majanduspotentsiaali ja investeerimisvõimaluste, ajaloo- ja kultuuripärandi ning Venemaaga poliitilise süsteemiga Karjala näitel.

Organisatsiooni ähvardab kuni 500 000 rublane trahv. Lähitulevikus võivad ühenduse liikmed teha otsuse Nuori Karjala likvideerida.

"Tõenäoliselt me kaebame ​​justiitsministeeriumi otsuse edasi. Kohe kui saame registrikande teatise, pöördume justiitsministeeriumi poole palvega jätta meid sealt välja, kuna me pole üle aasta saanud välismaist rahastust. Kui meie õiguskaitseabinõud ei tööta, likvideerime organisatsiooni.

Peame teavitama juhtunust ka oma partnereid. Kuna jutt käib põlisrahvaste organisatsioonist ja ÜRO toetusest ning me peame justiitsministeeriumi tegevust ebaseaduslikuks, teavitame sellest ÜRO põlisrahvaste püsifoorumit, ÜRO eriraportööri põlisrahvaste õiguste alal, Venemaa välisministeeriumi ja Venemaa Föderatsiooni inimõiguste volinikku," ütles Nuori Karjala üks juhtidest Aleksei Tsõkarev portaalile Uralistica.

Uralistica: Nuori Karjala причислили к иностранным агентам и могут ликвидировать