Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas suviseid projektitoetusi

30.06.2015

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas eraldada:

1. MTÜle Etnomeedia etnoloogiliseks ekspeditsiooniks folkloorirühma Olõk Sem juurde – 400 eurot;
2. Tartu ülikoolile udmurdi Ranus Sadikovi stažeerimiseks Tartu ülikoolis – 940 eurot;
3. Soome-ugri kirjandusühingule komi eepose "Biarmia" avaldamiseks eesti keeles – 2690 eurot;
4. MTÜle Rahvalauluselts Hellero vadja ja isuri laulude veebiväljaande loomiseks (jätkuprojekt) – 1500 eurot;
5. Eesti Rahva Muuseumile rändnäituse "Soome-ugri ja samojeedi rahvad" ingliskeelse versiooni valmistamiseks – 1155 eurot;
6. Annela Laaneotsale soome-ugri 2015. aasta kultuuripealinna Obinitsa esindamiseks ÜRO inimõiguste nõukogu 30. istungil – 820 eurot;
7. MTÜle Seto Lauluselts Sõsarõ leelokoori Sõsarõ sõiduks Kaasani festivalile – 2000 eurot;
8. Tartu ülikoolile Tartu teadlaste osalemiseks 12. rahvusvahelisel fennougristikakongressil – 3512 eurot;
9. MTÜle Räpina Ühistegevuskoda karjalase Santtu Karhu esinemiseks 27. Kaika suveülikooli kultuuriprogrammis ja soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas – 335 eurot;
10. MTÜle Fenno-Ugria Asutus aastaraamatu "Soome-ugri sõlmed 2014" väljaandmiseks – 1800 eurot;
11. MTÜle Fenno-Ugria Asutus Riia soome-ugri festivalil osalemiseks – 2500 eurot;
12. Maria Korepanovale välipraktikaks Udmurdimaal – 230 eurot;
13. Estinfilm OÜle Lennart Meri dokfilmi "Karupeied" arhiivimaterjalide tutvustamiseks fennougristide kongressil Oulus ja hilisematel üritustel ning tutvustusmaterjalide valmistamiseks – 800 eurot;
14. MTÜle Soome-Ugri Toidukultuuri Selts 2016. aasta hõimukalendri valmistamiseks – 1740 eurot;
15. MTÜle Fenno-Ugria Asutus 2015. aasta hõimupäevade korraldamiseks – 6000 eurot;
16. MTÜle Wikimedia Eesti soome-ugri vikipeediate esindajate kohtumiseks – 2150 eurot;
17. MTÜle Fenno-Ugria Asutus soome-ugri rahvaste noorteühenduse MAFUN kongressi korraldamiseks Tartus – 5000 eurot;
18. SAle Hiite Maja projektile "Uurali põlisrahvaste pühapaigad hiite fotovõistlusel" – 450 eurot;
19. MTÜle Eesti Pärimusmuusika Keskus mordva ansambli Merema esinemiseks 23. Viljandi pärimusmuusika festivalil – 1775 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat