Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestis tuleb 2. soome-ugri vikipeediaseminar

03.07.2015

MTÜ Wikimedia Eesti korraldab 1.–4. augustini Lõuna-Eestis Meremäe vallas 2. soome-ugri vikipeediaseminari, mis toob kokku Vikipeediate arendamise huvilised Venemaalt, Soomest, Ungarist ja Eestist.

Seminari eesmärk on julgustada inimesi looma Vikipeedia-artikleid väikestes soome-ugri keeltes, vahetada neid vastastikku, kulutada piiratud rahalisi vahendeid parimal viisil ja teha omavahel igakülgset koostööd. 

Seminari käigus toimub õpituba, kus õpetatakse kasutama abiprogramme, et kirjutada artikleid Vikipeedias kiiremini ja mugavamini.

Soome-ugri keeltest on omakeelne Vikipeedia peale eestlaste, soomlaste ja ungarlaste olemas ka saamidel (põhjasaami), võrokestel, vepslastel, niidu- ja mäemaridel, ersadel ja mokšadel, permi- ja sürjakomidel ning udmurtidel.

Esimene soome-ugri vikipeediaseminar toimus mullu 22. augustil Tartus ja 23.–24. augustil Suure Munamäe jalamil. Seal kuulati ettekandeid, milline on soome-ugri väikestes keeltes loodavate Vikipeediate olukord, kuidas võiksid Vikipeedia ning muud vaba tarkvara projektid kaasa aidata väiksemate soome-ugri keelte säilimisele ning kuidas omakeelsete Vikipeediate olemasolu vähemuskeelte kõnelejate seas teadvustada ja arendada.

Tõlketalgutel katsetati Eestis loodud vabavaralist arvutiprogrammi Minority Translate, mis lihtsustab Vikipeedia artiklite tõlkimist ühest keelest teise, ning arutati edasise koostöö võimalusi.

Wikimedia Eesti lehekülg soome-ugri Vikipeediatest

Kontakt: sven-erik@wikimedia.ee