Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Aleksei Tsõkarev juhib ÜRO ekspertrühma istungit

23.07.2015

Karjala vabariigi esindaja Aleksei Tsõkarev valiti 20.–24. juulini Šveitsis Genfis toimuva ÜRO põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi 8. istungjärgu esimeheks.

Tsõkarev on kolmandat aastat eksperdirühma üks viiest liikmest. 2014. aastal valiti ta istungi aseesimeheks, tänavu juba esimeheks.

Aleksei Tsõkarev alustas oma avalikku tegevust 2005. aastal, saades noorteühenduse Nuori Karjala juhatuse liikmeks. Praegu on Karjala vabariigi juhi juures tegutseva karjalaste, vepslaste ja soomlaste esindajate nõukogu liige ja vabariigi siseministeeriumi juures tegutseva ühiskondliku nõukogu sekretär.

Tsõkarev esindab Karjala vabariiki Barentsi piirkondlikus noortenõukogus ja teeb rahvusvahelist koostööd mitme maailma ülikooliga põlisrahvaste valdkonnas. Mõni aeg tagasi töötas Tsõkarev kirjastuses Periodika, nüüd aga koordineerib soome-ugri rahvaste meediakeskuse loomise projekti selle kirjastuse baasil.

Lüüdi rahvusest Tsõkarev (sünd 1985) on lõpetanud Petroskoi riikliku ülikooli soome keele erialal. Aastatel 2009–2011 oli ta soome-ugri noorteühenduse MAFUN president. Just sellel ajal muutus selle organisatsiooni tegevus taas sisuliseks: näiteks taastati kontaktid lääneriikide noortega ja tutvustati ÜROs soome-ugri rahvaid.

Финноугория: Представитель Республики Карелия стал Председателем экспертного механизма ООН по правам коренных народов