Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

MAFUNi kongress Tartus on täies hoos

30.07.2015

Tartus on käimas soome-ugri noorteühenduse MAFUN 12. kongress, mis koondab ligi 80 soome-ugri temaatikaga tegelejat ning muud huvilist.

50 väliskülalisest on 35 inimest  kongressile saabunud Venemaa soome-ugri rahvaste seast, 15 on soomlaste, kveenide ja ungarlaste esindajad. 

29. juulil alanud kongressi tervitasid Tartu aselinnapea Jarno Laur ning kongressi peakorraldaja, seltsingu Fenno-Ugria Noored vanem Tiina Klooster. Tartu ülikooli ja MTÜ Fenno-Ugria Asutuse poolt esines sõnavõtuga soome, ungari, vene, inglise ja ladina keeles Tartu ülikooli dotsent Tõnu Seilenthal.

Kongressi plenaaristungil rääkis etnoloog ja fennougrist Eva Toulouze  soome-ugri uuringutest läbi aegade. Samal päeval toimus ka esimene sektsioon, kus arutleti sotsiaalmeedia rolli üle soome-ugri liikumistes.

Osa külalistest oli ette valmistanud esitlusi, milles nad tutvustasid oma rahvale olulisi sotsiaalmeedia platvorme – näiteks tuli juttu udmurdikeelsetest blogidest. Järgneva diskussiooni käigus arvamused küll kohati põrkusid, kuid andsid foorumile elavust.  Kongressi esimese õhtu lõpetas tutvumispidu EÜSi majas, kus mängiti seltskonnamänge ning kõlasid etnodisko rütmid.

Kongressi teine päev algas samuti töökalt – päeva esimeses pooles oli osalejatel võimalik valida kahe sektsiooni vahel: põlisrahvaste õigused ning soome-ugri popkultuur. Nagu eelmiselgi päeval, ei jäänud osalejad kummaski sektsioonis passiivseteks, tuliste vaidluste käigus sündisid ka uued ideed.

Näiteks oldi popkultuuri sektsioonis väga positiivselt üllatunud hõimurahvaste juba toimivate projektide üle ja inspiratsiooni nii visuaalmeedia kui ka muusika vallas leidus paljudele. Pärastlõunastes sektsioonides olid arutlusteemadeks aga hoopis soome-ugri idufirmad ning keeleõppemeetodid. Õhtu lõpetatakse taas EÜSi ruumides, kus astub üles Eesti regiroki ansambel Oort.

Kongressi käigus võeti MAFUNi vastu ka kaks uut liiget: Ersa Rahva Kongress ja Veszprémi Soome-Ungari Selts.

Kongressi viimase päeva plenaaristungil kõneleb folklorist Anzori Barkalaja etnofuturismist. Kongressi lõpus valitakse MAFUNile uus president ja kuulutakse välja soome-ugri kultuuripealinn 2016. Konkursi lõppvoorus osaleb kaks nominenti Ungarist: Veszprémi linn ja Iszkaszentgyörgy küla. Seega on kindel, et soome-ugri kultuuripealinna tiitel rändab 2016. aastal Ungarisse.

Pärast kongressi ametlikku lõpetamist on soovijail võimalik edasi sõita selle aasta kultuuripealinna Obinitsasse, kus toimub Seto Kuningriigi päev.

Rahvusvaheline soome-ugri noorteliit MAFUN asutati 16. juunil 1990. aastal. Tegemist on rahvusvahelise uurali (soome- ugri ja samojeedi) rahvaste noorteühingute katusorganisatsiooniga, mille peaeesmärk on arendada ja säilitada uurali kultuure ja keeli ning ühtlasi tutvustada neid maailmale. Üheks MAFUNi algatuseks on soome-ugri kultuuripealinnade programm.

Kongressi korraldavad Fenno-Ugria Noored koostöös MTÜga Fenno-Ugria Asutus ja Soome organisatsiooniga Sukukansojen Ystävät. Fenno-Ugria Noored on seltsing, mille asutasid Eestis 2013. aasta suvel soome-ugri temaatikast huvitatud tegusad noored.


Eda-Riin Leego
Fenno-Ugria Noored
MTÜ Fenno-Ugria Asutus