Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestis kogunes 2. soome-ugri vikipeediaseminar

05.08.2015

MTÜ Wikimedia Eesti korraldas 1.–4. augustini Lõuna-Eestis Meremäe vallas 2. soome-ugri vikipeediaseminari, mis tõi kokku Vikipeediate arendamise huvilised Venemaalt, Soomest ja Eestist.

Osalejate seas oli udmurte, karjalasi, ersasid, mokšasid, vepslasi, komisid, marisid, eestlasi, võrokesi ja soomlasi.

Seminari eesmärk oli julgustada inimesi looma Vikipeedia-artikleid väikestes soome-ugri keeltes, vahetada neid vastastikku, kulutada piiratud rahalisi vahendeid parimal viisil ja teha omavahel igakülgset koostööd.

Seminari käigus toimus õpituba, kus õpetatakse kasutama abiprogramme, et kirjutada artikleid Vikipeedias kiiremini ja mugavamini.

Soome-ugri keeltest on omakeelne Vikipeedia peale eestlaste, soomlaste ja ungarlaste olemas ka saamidel (põhjasaami), võrokestel, vepslastel, niidu- ja mäemaridel, ersadel ja mokšadel, permi- ja sürjakomidel ning udmurtidel.

Sarnaselt eelmisele aastale räägitakse tänavugi eelkõige sellest, kuidas Vikipeedia abil aidata kaasa väikeste soome-ugri keelte püsimajäämisele ning vahetati mõtteid, milliste vahenditega on kõige parem luua juurde soome-ugri keeltes Vikipeediale sisu ning kuidas kasvatada kohalikke Vikipeedia kogukondi.

Tõlketalgutel katsetati üheskoos tõlkevahendeid, mis lihtsustavad Vikipeedia artiklite tõlkimist ühest keelest teise, ning arutati edasise koostöö võimalusi.