Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Oulus kestab 12. fennougristikakongress

19.08.2015

Soomes Oulus kestab praegu 12. rahvusvaheline fennougristikongress, millele on on registreerunud 380 osalejat 21 riigist.

Ülikoolilinnakus 17.–21. augustini kestev konverents toob kokku soome-ugri keelte ja neid keeli kõnelevate rahvaste kultuuri uurijad.

Kongressi kava koosneb plenaarloengutest, sümpoosionidest ja teemasektsioonidest. Kongressil ei ole eraldi teemat.

Kongressil on eksponeeritud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse koostatud näitus "Lennart Meri soome-ugri filmirännakud 1968–1988", näidatakse ka Lennart Meri dokumentaalfilme soome-ugri rahvastest.

Viimati võõrustas Soome fennougristikakongressi 20 aastat tagasi. Soomes on seni peetud kolm kongressi: 1965. aastal Helsingis, 1980. aastal Turus ja 1995. aastal Jyväskyläs.

Fotod kongressist

Kongressi koduleht

Kongressi kava


Radio Pooki: Kansainvälinen fennougristikongressi käynnistyy Oulussa