Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lukoil aitab ižmakomi noored kõrgkooli

20.08.2015

Tänavu aprillis sõlmis naftafirma Lukoil-Komi ižmakomi rahvusühendusega Izvatas lepingu, mille kohaselt saavad kõrgkoolides õppivad ižmakomi noored firmalt toetust.

Lukoil-Komi maksab ižmakomi maanoortest tudengitele stipendiumi tingimusel, et nad naasevad pärast õpingute lõppu kodukohta ja töötavad seal paar aastat.

Izvatasi esimees Nikolai Rotšev rääkis Finugorile, et ühendusel oli kuni tänavuse aastani Lukoil-Komiga pingelised suhted, kuid lepingu sõlmimisega on need normaliseerunud.

Kõige tähtsam lepingu punkt sätestab Rotševi sõnul, et enne kõiki ižmakomide aladel planeeritavaid töid ja projekte peetakse nõu kohaliku elanikkonnaga. 

Lukoil-Komi kohustub lepinguga toetama ka komi kultuuriüritusi.

Finugor: От «холодной войны» к диалогу: трансформация отношений нефтяников и коми-ижемцев