Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala keele saamine riigikeeleks on arutlusel

31.08.2015

Algatusrühm, kes taotleb alates mullu novembrist karjala keele saamist Karjala vabariigis ametlikuks riigikeeleks, teatas edusammudest – ministeeriumis on loomisel juba teine töörühm.

"Ei möödunud poolt aastatki, kui Karjala vabariigi juht hakkas lõpuks sellest probleemist rääkima," kirjutasid rühma liikmed meediale saadetud teates.

Nende sõnul anti hiljutisel kohtumisel karjalaste, vepslaste ja soomlaste esindajatekogu liikmetega rahvuspoliitikaministeeriumile ülesanne moodustada selles küsimuses töörühm. Algatusrühm aga ei mõista, miks eiratakse juba olemasoleva töörühma tehtud tööd.

Rühma liikmed meenutavad oma kirjas ka nende Karjala vabariigi rahvasaadikute väljaütlemisi, kelle sõnul on keeleküsimus tarbetu ja vananenud. Nad möönavad, et karjala keelele riigikeele andmise staatus jääb endiselt sõlmküsimuseks, millest sõltuvad ka kultuuri, hariduse ja kodanikuaktiivsuse valdkonnad.

Karjala ühiskonnaaktivist Tatjana Klejerova selgitas Finugorile, et karjala keele saamine riigikeeleks annaks keele arengule tõuke. Karjala keel on tema sõnul vabariigi sümbol ning seda tuleks kasutada traditsioonide ja ajaloo meenutamisel.

Klejerova ütles, et kui 2013. aasta kuulutati karjala keele aastaks, tõusis selle keele vastu kohe huvi ning kohe kerkis ka keelt õppida soovijate hulk. Tema kinnitusel ei kaasne riigikeele staatusega nõuet, et kõik peaksid seda keelt oskama ja koolis õppima.

Finugor: Татьяна Клеерова: государственный статус карельского языка даст толчок его развитию