Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marid nõudsid miitingul kaitset korruptsiooni eest

31.08.2015

J3_МИТИНГ_Обрад_МАРИЙ УШЕМ_2_Плакат_ВАСЛИ_ИРГА_27 авн 2015_0139oškar-Olas toimus reedel meeleavaldus mari rahva ja traditsioonide kaitseks ning korruptsiooni ja bürokraatia omavoli taunimiseks.

Rahvusühendus Mari Ušem korraldas meeleavalduse, väljendamaks muret mari rahva praeguse olukorra ja tuleviku pärast. Kogunemisel kõlasid ettepanekud luua koalitsioonivalitsus, toetada põllumajandust ning võidelda korruptsiooniga.

Sõnavõtuga esinesid Mari Ušemi esindaja Vladimir Kozlov, laulja Raissia Danilova ning näitleja ja lavastaja Vassili Pektejev.

Kokkutulnud väljendasid oma poolehoidu vabariigi juhiks pürgivale kompartei esindajale Sergei Mamajevile ning mõistsid hukka Marimaal alates 2001. aastast võimul olnud Leonid Markelovi poliitika, mida nad nimetasid korruptiivseks.

Kozlov ütles oma marikeelses kõnes, et võimud pole lahendanud mari rahva probleeme, vaid loonud juurde oma kontrolli all olevaid rahvusühendusi, millega on kerge manipuleerida.