Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Neenetsi ringkonda luuakse rändkoolid

01.09.2015

Кочевые школы могут появиться в НАО уже в следующем годуNeenetsi autonoomsesse ringkonda on kavas järgmisel aastal rajada rändkoolid ja -lasteaiad põlisrahvaste lastele, et säästa neid internaadielust asulates, teatab Arktika-Info.

Pilootprojekt käivitatakse põllumajanduskooperatiivis Kanin, kus elab praegu koos vanematega 38 eelkooliealist last. Rändkooli loomisel saavad nad jääda elama oma vanemate juurde harjumuslikku keskkonda.

Rändkoolide projekti viib ellu autonoomse ringkonna regionaalpoliitika amet. Sealsete spetsialistide sõnul aitab see luua uusi töökohti ja on ka odavam laste õpetamisest internaatkoolides.

Nõukogude aja algusest siiamaani toiminud internaadisüsteem on nomaadide lastele osutunud omajagu ruineerivaks. Lapsed viiakse juba väikesest peast vanematest eemale internaatidesse, kus nad võõrduvad põhjapõdrakasvatusest ja teistest Põhjala põlisrahvaste iidsetest tavadest.

Rändkoolides saavad õpilased aga jätkata traditsioonilist elulaadi ning vanematel on võimalus oma lapsi regulaarselt külastada. Taoline süsteem soosib ka emakeeleõpet, samuti puutuvad lapsed igapäevaselt kokku põhjapõdrakasvatuse ning teiste põlisrahvastele sobilike ametitega.  

Rändkoolid on Venemaal juba olemas Jamali Neenetsi ringkonnas ja Sahha (Jakuutia) vabariigis.

Арктика-Инфо: Кочевые школы могут появиться в НАО уже в следующем году