Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Nuori Karjala ei pääsenud välismaa agendi staatusest

09.09.2015

Petroskoi linnakohus ei võtnud kuulda Nuori Karjala argumente, et ühingu nimetamine välisagendiks oli ebaseaduslik; nüüd ootab ühendust tõenäoliselt sulgemine.

Kohus arutas 7. septembril noorteühenduse Nuori Karjala avaldust, mis seadis kahtluse alla Karjala justiitsministeeriumi plaanivälise kontrolli, mille tulemusena kanti ühendus 19. juunil ametlikult välismaa agentide registrisse.

Eelnevalt on teatatud, et kontroll algatati anonüümkaebuse alusel, kuid kohtus selgus, et kirja autori nimi on teada – tema perekonnanimi on Hristoforov.

Nuori Karjala juhatuse liige Aleksei Tsõkarev teatas kohtus, et organisatsiooni liikmeskond on välisagendi saaga tulemusel vähenenud kolmesajalt kümnele. Ta väljendas hämmastust, et üheks agendistaatuse põhjuseks oli ÜRO projektitoetus, kuid ometi on Venemaa ise ÜRO liige.

Tsõkarev lubas kohtuotsuse edasi kaevata Karjala vabariigi ülemkohtusse. Samas möönis ta, et sellise sildiga organisatsioon ei saa edasi tegutseda. Juba pärast agendiks kuulutamist teatasid ühenduse liikmed, et nad võivad teha otsuse Nuori Karjala likvideerida.

"Ma arvan, et meil ei ole vaja keskenduda võitlusele bürokraatiaga, mis püüab kõigi vahenditega oma nägu päästa. Karjala keele jaoks ei teeks see võitlus midagi paremaks. Ma arvan, et me leiame formaadi edasiseks tööks," kirjutas Tsõkarev Facebookis.

"Tõenäoliselt me kaebame ​​justiitsministeeriumi otsuse edasi. Kohe kui saame registrikande teatise, pöördume justiitsministeeriumi poole palvega jätta meid sealt välja, kuna me pole üle aasta saanud välismaist rahastust. Kui meie õiguskaitseabinõud ei tööta, likvideerime organisatsiooni," kommenteeris Tsõkarev juunis.

Ta selgitas, et kuna jutt käib põlisrahvaste organisatsioonist ja ÜRO toetusest, siis teavitab Nuori Karjala sellest otsusest ÜRO põlisrahvaste püsifoorumit, ÜRO eriraportööri põlisrahvaste õiguste alal, Venemaa välisministeeriumi ja Venemaa inimõiguste volinikku.

Karjala vabariigi karjala, vepsa ja soome noori ühendava ning rahvusvahelise soome-ugri koostööga tegeleva organisatsiooni välisagendiks kuulutamise otsus on tekitanud nördimust ka väljaspool Karjalat. Pealegi on see esimene juhus, kus põliselanike valitsusväline organisatsioon kuulutati Venemaal välismaa agendiks.

"See on elav ja ehe näide sellest, kuidas tänasel Venemaal pigistatakse ja suretatakse välja soome-ugri liikumist," kommenteeris soome-ugri liikumise edendaja Oliver Loode Facebookis kohtuotsust.

Ühenduse liikmete sõnul oli agendiks kuulutamise põhjus ÜRO teise põlisrahvaste kümneaastaku raames saadud toetus ning mõnda organisatsiooni tegevust peeti poliitiliseks – näiteks aitas Nuori Karjala 2013. aastal korraldada Põlissoomlaste noorteühenduse koolitust Karjalas. Visiidi eesmärk oli tutvuda Karjala vabariigi majanduspotentsiaali ja investeerimisvõimaluste, ajaloo- ja kultuuripärandi ning Venemaaga poliitilise süsteemiga Karjala näitel.

Петрозаводск говорит: Стало известно, из-за чьей жалобы "Молодую Карелию" признали иностранным агентом