Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria järelhüüe ajakirjanik Juri Popovile

11.09.2015

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on kaotanud hea sõbra ja koostööpartneri.  6. septembril lahkus kauaaegne soome-ugri teemalisi uudiseid edastava portaali Finugor ajakirjanik Juri Popov . Täna toimunud hüvastijätutseremoonial loeti ette ka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse järelhüüe.  

 

Austatud Juri Popovi perekond, sugulased, sõbrad ja tuttavad!

Meie hea sõbra Juri Popovi töö väikesearvuliste soome-ugri rahvaste koostöö arendamisel, nende rahvaste keelte ja kultuuride tutvustamisel ja probleemide tõstatamisel on olnud hindamatu väärtusega. Tema kui ajakirjaniku professionaalsus ja inimlik headus võimaldas saada kätte väga huvitavat ja tähtsat informatsiooni soome-ugri rahvaste seas toimuvast. See ei puudutanud mitte ainult kontserte, näituseid ja juubeleid, eelkõige oli see teave väga nukratest rahvuslikest protsessidest ja sündmustest Venemaa soome-ugri rahvaste seas. Just see näitab, et talle läks väga korda Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, mille parandamiseks rakendas ta kogu oma ajakirjandusliku talendi. Eelkõige aga pööras ta tähelepanu soome-ugri rahvaste tutvustamisele, meenutame siinkohal projekti „Seitse soome-ugri maailmaimet“,  aga ka tööd noortega, sest MAFUN-i tegevus leidis kodulehel Finugor.ru pidevat kajastamist.

Fenno-Ugria Asutus leidis Juri Popovi näol hea koostööpartneri ja sõbra, kes aitas meil paremini mõista soome-ugri rahvaste seas toimuvat. Me oleme ka tänulikud tema panuse eest hõimupäevade ja soome-ugri kultuuripealinnade projekti tutvustamisel, rääkimata Eestis tegutsevate pisikeste soome-ugri rahvaste seltside tegevuse kajastamisest.

Kindlasti oli ta ka Eesti sõber üldisemalt, sest ta aitas käivitada veebilehe Finugor.ru eestikeelset versiooni. Ka Eestis toimuv oli portaalis hästi ja objektiivselt kajastatud.

Juri Popovi kaotus on suureks kaotuseks meie asutusele, Eestile ja kogu soome-ugri rahvaste liikumisele.

Avaldame kaastunnet Juri lähedastele ja langetame pea.

 

Fenno-Ugria Asutus

Tallinnas, 10. septembril 2015