Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fennougristikaprofessor Janne Saarikivi loeng kadunud soome-ugri rahvastest 8. oktoobril

Fennougristikadoktor Janne Saarikivi loeng Kadunud soome-ugri rahvad: merjalased, muromlased, tšuudid

8.10 kell 16 Tallinna ülikooli loengusarjas Studia Generalia

Praeguse Venemaa kesk- ja loodeosas on elanud kunagi merjalased, muromlased ja tšuudid, kelle keeled on tänapäevaks kadunud. Tänapäeval meenutavad neid rahvaid vaid arvukad hüdro- ja toponüümid. Viimastel aastatel on tehtud katseid rekonstrueerida nende keeli, samuti on leitud arvukalt arheoloogilisi mälestisi ja pühapaiku. Üha enam räägitakse Venemaa ja venelaste soome-ugrilisest minevikust.Kes aga kadunud soome-ugri rahvad tegelikult olid? Mis keeli nad rääkisid ja kas on ikka võimalik nende keeli rekonstrueerida? Kui kauged või lähedased nad meile tegelikult olid? Milles väljendub Venemaa soome-ugriline eripära ja kuidas on soome-ugri keeled mõjutanud tänapäeva vene keelt?

Hõimupäevadele pühendatud loengus kõneleb neil teemadel fennougristikadoktor, Helsingi ülikooli uurijakolleegiumi teadur  Janne Saarikivi (s 1973), kelle uurimisvaldkondadeks on ajalooline leksikoloogia, toponüümika, Põhja-Euroopa eelajalugu, sotsiolingvistika ja keelte taaselustamine. 2006. aastal kaitses ta Helsingi ülikoolis doktoriväitekirja „Soome-ugri substraat Põhja-Venemaa vene keele murretes“.  Saarikivi on ka ühiskondlikel teemadel aktiivne kaasamõtleja, kirjutades hoogsaid arvamusartikleid ajakirjanduses ja osaledes meediadebattides.

Lisainfo TLÜ kodulehel