Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Välismaa agendiks tembeldatud Nuori Karjala lõpetab tegevuse

27. septembril 2015 Üleriigiline noorteorganisatsioon Nuori Karjala otsustas lõpetada tegevuse, teatab ühenduse koduleht.

Otsus sai langetatud, kuna 7. septembril Petroskoi linnakohus ei toetanud Nuori Karjala poolt, kes vaidlustas Karjala Vabariigi justiitsministeeriumi plaanivälise kontrolli õiguspärasust, mille tulemusel organisatsioon arvati “välisagendi” funktsioone täitvate ühenduste registri. Organisatsioon omakorda ei pea enam võimalikuks olla niiviisi tembeldatud, kuna see absoluutselt ei vasta tema tegevusele.

Seoses vastu võetud otsusega organisatsiooni nõukogu on alustanud Nuori Karjala likvideerimise protseduuriga. Liikmed uurivad samuti uue ühenduse loomise võimalusi, jätkamaks tööd karjala, vepsa ja soome keelte arendamisel ning kultuuride populariseerimisel.

Nuori Karjala arvati välisagendi funktsioone täitvate MTÜde registrisse 19. juunil 2015. Otsus sai tehtud Karjala Vabariigi justiitsministeeriumi plaanivälise kontrolli käigus. Varasemalt on teatatud, et kontrolli aluseks oli anonüümne kiri, milles väideti, et Nurori Karjala saab rahastust Soomest.

finugor.ru materjalide järgi