Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome Instituudi 400-eurone stipendium kahele soome filoloogia üliõpilasele

Soome Instituudi stipendium on loodud 1998. aastal toetamaks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli soome keele ja kultuuri üliõpilaste õpinguid. Stipendiumiga tunnustab Soome Instituut pikaajalist ja head koostööd mõlema ülikooliga.

2015. aastal antakse välja kaks 400 € suurust stipendiumi.
Stipendiumidele saavad kandideerida Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilased, kes õpivad käesoleval õppeaastal soome keelt pea- või kõrvalainena bakalaureuse- või magistriõppes.


Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos stipendiumi kasutamise eesmärki selgitava motivatsioonikirjaga, CV ja tõend õppetulemustest hiljemalt 4. novembriks 2015 e-posti aadressil juhani.koivuviita@finst.ee.


Stipendiumide määramise otsustab Soome Instituudi stipendiumikomisjon.
Stipendiumi määramisel arvestatakse seniseid õpingutulemusi ja stipendiumi kasutamise eesmärki.


Stipendiumide saajatele teatatakse otsusest kirjalikult e-posti teel.

Stipendiumid antakse üle soome keele õpetajate sügisseminaril, reedel 13. novembril Tartus.

Allikas: www.finst.ee/keel/stipendiumid-soome-filoloogia-uliopilastele/