Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm jagas kirjandusauhindu

02.11.2015

Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm andis koostöös soome-ugri kirjanduste assotsiatsiooniga üheksandat korda välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid. Auhinnad anti sel aastal välja kolmes kategoorias: proosateose, luuleteose ja tõlketeose eest.

Kirjandusauhinna žürii otsustas anda auhinna ilukirjandusliku proosateose kategoorias komi kirjanikule Oleg Uljaševile jutukogu „Излань зыран, зарни зыран“ (Uuralisse surutud kuldsed sürjanid) eest.

Ilukirjandusliku luule kategoorias pälvis auhinna mari luuletaja Zoja Dudina žanri piire ületava kolmeköitelise koguteose „Кум томан ойпого“ eest. Žürii võttis ühtlasi arvesse ka tema mitmekesist panust mari kirjandusse.

Tõlkekirjanduse auhind otsustati anda mari tõlkijale Mihhail Tšemõševile ungari kirjaniku Dezső Kosztolányi romaani „Pacsirta“ (Lõoke) tõlkimise eest mari keelde (Турий).


Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinnale kandideerisid sel aastal komi, permikomi, udmurdi, ersa, mokša, mari, saami ja karjala kirjanikud – kokku 23 soome-ugri kirjanikku. Teoste hindamisel olid žüriile abiks hõimurahvaste programmi stipendiaatidena Eestis õppivad soome-ugri tudengid. Ühe auhinna suuruseks oli 833 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna saajad kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Allikas: hõimurahvaste programmi sekretariaadi pressiteade (01.11.2015)

Lisateave:
Kadi Sarv
7376 216
kadi.sarv@ut.ee