Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Etnilisus riikluse rüpes: läänemeresoome rahvad Loode-Venemaal 27.11

27. novembril toimub Eesti Ingerisoomlaste Liidu majas (Veski 35, Tartu) ettekandepäev „Etnilisus riikluse rüpes: läänemersoome rahvad Loode-Venemaal” ja Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi (AIMUS) asutamiskoosolek.

Ettekandepäeva kava:

10.10 Avasõnad

10.15 Heinike Heinsoo „Riiklus, etnilisus ja kirjakeel (vadja keele näitel)”

10.45 Andreas Haunmann „Isurid ja kolhoos Baltika: isuri etnilise identiteedi kujunemine pärast Teist maailmasõda”

11.15 Madis Tuuder „Isur Nikolai Põder kui Eesti-Ingeri Vanaküla keele- ja mäluhoidja”

Kohvi- ja teepaus

12.15 Juha-Matti Aronen „Kellele kuulub ingeri tants? Kohalik ja rahvuslik ingeri tantsupärimuse jäädvustuses”

12.45 Taisto-Kalevi Raudalainen „Kes sa oled „ingerlane”? Kaasaja ingerisoomlase enesekuvandeid põlvkondlikust vaatepunktist”

Lõuna

14.15 Indrek Jääts „Rahvas, mitte rahvus! Vepsa identiteedi registreerimisest nõukogude passides ja rahvaloendustel”

14.45 Madis Arukask „Vepsa eepos rahvusluse märgina”

15.15 Svetlana Karm „Etnilise kultuuri esitamise strateegiad ja praktikad tänapäeva muuseumiruumis (soome-ugri rahvusmuuseumite püsiekspositsioonide näitel)”

Kohvi- ja teepaus

16.15 Ergo-Hart Västrik „Etnilisuse esitlusi isuri, vadja ja vepsa muuseumides”

16.45 Jekaterina Kuznetsova „Votian Ethnic Activism in Recent Years” (esialgne pealkiri)

17.30 Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolekEttekandepäeva korraldab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Eesti Rahva Muuseumiga projekti „Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel” (ETF9271) raames.

Lisainfo:

Ergo-Hart Västrik

TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna dotsent

tel 737 6214, 5553 8703

ergo-hart dot vastrik at ut dot ee

www.ut.ee

Tere tulemast kõigile huvilistele!